Fysiotherapie Meerzicht

Uiterwaard 3I, 2716 VA, Zoetermeer
Uiterwaard 3I
2716 VA, Zoetermeer
079 321 0820

Openingstijden

  • maandag: 06:45–21:30
  • dinsdag: 08:00–21:00
  • woensdag: 06:45–21:00
  • donderdag: 08:00–20:00
  • vrijdag: 06:45–18:00
  • zaterdag: 09:00–14:00
  • zondag: Gesloten

► Trainen met Fysiotherapeut► Personal Training► Small Group Training► Groepstraining 65+► Bootcamp► Kids en Tiener Bootcamp► ZwangerFit®

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Hij behandelt patiënten, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Zo ook bij Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste behandeling zal een gesprek plaatsvinden waarin het probleem wordt geïnventariseerd. Onderwerpen als ontstaanswijze en beloop van het probleem zullen aan bod komen, alsook uw werkzaamheden en overige dagelijkse activiteiten. Daarna zal een lichamelijk onderzoek worden verricht, zodat de klacht kan worden gelokaliseerd. Aan de hand hiervan wordt een diagnose vastgesteld. Indien er een indicatie is voor fysiotherapie zal met u worden besproken wat de mogelijkheden van behandeling zijn. Indien u zonder verwijsbrief bent gekomen, zal met uw toestemming, een verslag aan de huisarts worden gestuurd.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan of het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De behandeling kan onder meer bestaan uit een combinatie van mobilisaties, oefentherapie, shockwave, Dry Needling of massagetherapie. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook de fysiotherapeut zet zijn deskundigheid op dit gebied in door middel van het adviseren en begeleiden van en bij activiteiten, die u dagelijks uitvoert.

Emoties en spanningen kunnen direct van invloed zijn op uw ademhaling. Door langdurige verstoring van een ontspannen ademhaling ontstaan vaak allerlei lichamelijke klachten.

Ademtherapie in combinatie met ontspanningstherapie helpt het onbewuste ademproces beter verlopen. Uw dagelijks functioneren kan hierdoor enorm verbeteren. Tijdens de therapie leert u voelen dat het hele lichaam betrokken is bij het ademen.

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Een stoornis in de spieren van de bekkenbodem kunnen lijden tot plas of ontlastingsklachten of kunnen zorgen voor problemen op seksueel gebied. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende klachten:

• Plasklachten: urineverlies, overactieve blaas, niet goed leeg kunnen plassen, moeite met het op kunnen houden van urine. • Ontlastingsklachten: Moeite met het ophouden van ontlasting, obstipatie, buikpijnklachten. • Verzakkingsklachten: verzakking van de baarmoeder, blaas of darmen. • Klachten rondom de zwangerschap of bevalling. • Pijnklachten in het bekkengebied of onderbuik. • Seksuele disfuncties, zowel bij mannen als vrouwen. • Bekken of stuitklachten. • Pre- en postoperatief, zoals bij een baarmoederverwijdering of prostaatverwijdering.

Na de intake en het lichamelijk onderzoek zal er in overleg met u een behandelplan opgesteld worden. De behandeling is in de meeste gevallen gericht op het leren bewust worden van de bekkenbodemspieren en deze op de juiste manier inzetten. Daarnaast zullen er waar nodig is adviezen gegeven worden gericht op toiletgedrag of eet- en drinkgedrag.

Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd en deskundig om een inwendig onderzoek te doen. Dit wordt altijd in toestemming met de patiënt gedaan en op basis van deze bevindingen wordt er een gericht behandelplan opgesteld.

Voor bekkenfysiotherapie geldt, net als voor de andere vormen van fysiotherapie dat het via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) toegankelijk is. In de meeste gevallen wordt u doorverwezen vanuit de huisarts, verloskundige of specialist. Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor behandeling van urineverlies is een vergoeding van 9 behandelingen uit de basisverzekering mogelijk. Bij de meeste zorgverzekeraars is hiervoor een verwijzing vanuit de specialist of huisarts nodig. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel, dat eerst het eigen risico belast wordt.

Claudicatio Intermittens betekent letterlijk ‘mank lopen’ en wordt in Nederland ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining de meest succesvolle behandelmethode is voor een patiënt met claudicatio intermittens.  Samen met een van onze fysiotherapeuten, die gespecialiseerd is in claudicatio intermittens, stelt u samen een behandelplan op naar aanleiding van de resultaten uit het fysiotherapeutisch onderzoek én u eigen doelen. Ter ondersteuning worden er een aantal vragenlijsten afgenomen. Tijdens de trainingsperiode wordt er regelmatig gemeten om het effect van de looptraining te bepalen. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

In Nederland hebben we te maken met toenemende vergrijzing. Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut behandelt bijvoorbeeld ook patiënten met ouderdomsverschijnselen die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, COPD of een gebroken heup, maar ook valpreventie is een veel voorkomend probleem waar de therapeut met u mee aan de slag kan gaan.

De hand, pols en onderarm zitten ingewikkeld in elkaar. Door de complexe anatomie bent u in staat om de hand op eindeloos veel verschillende manieren te bewegen: van fijn motorische bewegingen zoals schrijven tot het leveren van veel kracht.

Handtherapie is een specialisatie binnen fysiotherapie en ergotherapie. De therapeut heeft na de basisopleiding tot fysiotherapeut of ergotherapeut de opleiding tot handtherapeut gevolgd en houdt zich bezig met aandoeningen aan o.a. botten, gewrichten, spieren, pezen, zenuwen en huid van hand, pols en onderarm. De behandeling bestaat in overleg met u uit de volgende onderdelen: littekenbehandeling, verbetering van beweeglijkheid van gewrichten, oefeningen ter verbetering van spierkracht en coördinatie, aanmeten en adviseren van spalken en braces, advies over de inzet van de hand tijdens dagelijkse activiteiten en evaluatie van het behandelproces.

• fracturen • peesontstekingen • triggerfinger • Mallet finger • peesruptuur • overbelasting • RSI • CANS • tenniselleboog • golferselleboog • ziekte van De Quervin • CTS • arthrose • skiduim.

Het zijn allemaal verschijnselen die kunnen duiden op een slecht bewegend kaakgewricht. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. 

De oorzaak van dit soort problemen ligt vaak bij een asymmetrische lenigheid van een van de kaakgewrichtjes, nekwervels of in een te hoog stressniveau. Zelf kunt u kauwgom vermijden, niet op de buik slapen, pijn vermijden door minder grote happen te nemen of met minder kracht te bijten.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun lichamelijke ontwikkeling of met problemen van vaardigheden van het bewegingsapparaat. Ook het behandelen van problemen op sociaal-emotioneel vlak behoort tot de kinderfysiotherapeut.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Kinderen leren hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut is er in gespecialiseerd de therapie aan te bieden op het niveau dat past bij het kind. De ouders worden betrokken bij de therapie zodat deze hun kind thuis kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden. omdat er vaak geoefend moet worden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een diëtist, logopedist, kinderpsycholoog, leerkracht of pedagoog zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Binnen de opleiding is er extra kennis opgedaan van de anatomie en het bewegingsgedrag van gewrichten, in het bijzonder van de wervelkolom. Daarnaast is de manueel therapeut goed in staat om analyses te maken van een gehele bewegingsketen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een beperking in de wervelkolom klachten van de schouder in stand kan houden.

Binnen de manuele therapie zijn er een aantal specifieke technieken, die in de gewrichten worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het maken van een korte beweging met een hoge snelheid waarbij het gewricht eindstandig wordt bewogen (High Velocity Thrust-technieken). Daarnaast kan het verdere behandelprogramma bestaan uit instructies, adviezen en oefeningen ter bevordering van de spierkracht en coördinatie.

Bij het ontstaan van een disbalans tussen aan- en afvoer van vocht kan   oedeemtherapie zinvol zijn. Zo kan een arts, specialist of een gespecialiseerde verpleegkundige zoals een mamacare-verpleegkundige, de hulp inroepen van de oedeemtherapeut. Denk hierbij b.v. aan patiënten waarbij door de nabehandeling van tumoren het lymfestelsel beschadigd is, de (oudere) patiënt die niet of weinig loopt of de patiënt die afwijkingen heeft of een operatie heeft gehad aan de bloedvaten. In al deze gevallen kan de afvoer van vocht verstoord raken, zodat oedeem ontstaat. 

De oedeemtherapeut zal eerst de aangedane regio bekijken en aftasten om een indruk te krijgen van de huid en het type oedeem. Vervolgens wordt de beweeglijkheid van de gewrichten bekeken en tot slot worden er omvangmetingen verricht. Met behulp van de omvangmetingen is het volume (de inhoud, dus de hoeveelheid vocht) van een arm of been in milliliters te berekenen.

Na het onderzoek wordt de behandeling gestart, waarmee de afvoer van vocht wordt bevorderd. De behandeling bestaat uit speciale massagetechnieken, compressietherapie, oefentherapie en het uitleg geven over de aandoening en de daaruit voortkomende adviezen en leefregels.

In veel gevallen zal de patiënt uiteindelijk een steunkous aangemeten krijgen, waarmee een nieuwe balans in de vochthuishouding gehandhaafd kan worden.

De indicaties (aandoeningen) waarbij oedeemtherapie wordt ingezet, staan meestal op de lijst voor chronische fysiotherapie. Daarom wordt fysiotherapie in deze gevallen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van (indien aanwezig) de aanvullende verzekering, mits fysiotherapie daarin is opgenomen (zie uw polis). De benodigde bandages/zwachtels en eventuele steunkousen worden ook vanuit de basisverzekering vergoed.

N.V.F.L. (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie) K.W.F. Kankerbestrijding Borstkankervereniging Nederland Lymfoedeem Elastische kous

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Het tekort aan dopamine kan problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn, incontinentie en stoornissen met de seksualiteit en de spijsvertering.

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

► Hielpijn(hielspoor) ► Chronische schouderklachten met en zonder kalkafzetting ► Kniepeesklachten(jumpersknee) ► Achillespeesklachten ► Tennis of golferselleboog

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat, door middel van een speciale behandelkop, vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, het lichaam wordt gestimuleerd om zichzelf te herstellen en de pijn zal daardoor afnemen. Het is dus een manier om het zelf genezend vermogen van het lichaam te prikkelen. Daarnaast kan shockwave helpen bij het verminderen/oplossen van verkalkingen.

Na de intake en het lichamelijk onderzoek, eventueel ondersteunt met echografie, wordt de locatie van het te behandelen gebied bepaald. De schokgolven worden vervolgens via een behandelkop op het probleemgebied gericht. Per behandeling duurt dit ongeveer 5 tot 10 minuten.

Bij Dry Needling wordt eenzelfde soort naaldje gebruikt als bij acupunctuur, waarmee kortdurend een zogenaamd ‘triggerpoint’ in de spier wordt geprikkeld.

Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak gerefereerde / uitstralende pijn in een bepaalde zone veroorzaakt. Een triggerpoint wordt nog wel eens een ‘spierknoopje’ genoemd.

Het inbrengen van de naald voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich lokaal even aan. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel op die plaats. Daarna ontspant de spier zich weer en doorgaans kunt u zich dan gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat stijf en/of vermoeid aan, maar dit is meestal van korte duur.

Dry needling is een onderdeel van de totale fysiotherapeutische behandeling. Afhankelijk van uw klachten en de handelingen die de fysiotherapeut verder verricht, krijgt u gerichte oefeningen en/of adviezen mee.

Bij Fysiotherapie Meerzicht is dry needling een onderdeel van de normale fysiotherapeutische behandeling en wordt indien u voor fysiotherapie in uw aanvullende pakket bent verzekerd, gewoon vergoed.

Indien u geen aanvullende verzekering hebt, wordt voor de behandelingen waarin Dry Needling wordt gebruikt, ons normale tarief voor fysiotherapie gerekend.

Medical taping kan toegepast worden bij tal van klachten. Zo wordt het gebruikt bij sportblessures, oedeem, ontstekingen en overbelastingsklachten. Ook kan het ondersteuning bieden bij houdingscorrecties.

Medical taping is een techniek waarbij met elastische tape het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. De tape wordt onder een bepaalde mate van rek aangebracht op een spier of pijnlijk gebied, waardoor er een liftende werking op de huid optreedt. Daardoor ontstaat direct een drukvermindering en worden bloedcirculatie en lymfeafvoer hersteld. De tape ondersteunt de spierfunctie zonder de beweging te beperken.

Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt, ziet hij onmiddellijk de bewegende beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts stilstaande beelden opleveren.

Het gebruik van echografie binnen onze fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de klachten van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee de beste behandeling worden voorgesteld.

Tijdens de behandelingen kan met behulp van echografie regelmatig visuele feedback worden verkregen over de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en gedegen nascholing.

Buiten het trainen in de behandelingen op afspraak met uw fysiotherapeut kunt u daarnaast ook in een andere vorm gebruik maken van de faciliteiten in onze oefenzaal.

Daarbij heeft u de keuze uit een aantal verschillende abonnementsvormen. U kunt ervoor kiezen om geheel zelfstandig te trainen, trainen in een groep onder leiding van een fysiotherapeut of trainen in een groep met een personal trainer. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

Valpreventie kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van vallen. Ouderen hebben een grotere kans op vallen, vaak met botbreuken ten gevolg. Door een screening van belangrijke risicofactoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord en behandeld. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Door middel van training, gericht op kracht, conditie, evenwicht en stabiliteit, verbetert het bewegen, de balans en het vertrouwen in bewegen. Hierdoor neemt het valrisico af. Een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico: dát werkt bij valpreventie!

Binnen deze small group les traint u met name uw buik- en rugspieren, verbetert u uw houding en stabiliteit van de “core” spieren. Deze les is aan te raden voor mensen die preventief te werk willen gaan, regelmatig episodes van rugklachten ervaren of in de laatste fase van herstel zijn na een periode van rugklachten.

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschapsgerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.  Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

Eén op één trainen met een personal trainer; een trainingsprogramma van 60 minuten is volledig afgestemd op uw behoefte(n) en wensen. In onze oefenzaal of buiten.

Indien u onder begeleiding wilt sporten zonder dat u grote lichamelijke klachten heeft, is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen o.l.v. onze personal trainer.

Indien u onder begeleiding van een personal trainer wilt sporten is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer. De trainingen worden per persoon aangepast qua intensiteit.

Small Group training buiten. Een allround training met losse attributen en eigen lichaamsgewicht, gericht op kracht en uithoudingsvermogen. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer.

Er wordt (meestal) buiten op een speelse manier aan stabiliteit, kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen gewerkt onder begeleiding van onze personal trainer.

Dit is een allround training voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die graag op een verantwoorde manier aan fitness willen doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en groei ten aanzien van belasting door fitness. De training wordt door onze personal trainer gegeven.

Bij dit abonnement traint u zelfstandig zonder begeleiding, zo vaak u wilt. Dat kan bij ons gedurende openingstijden van de praktijk tot 9 uur ’s ochtends, op maandag tot en met vrijdag.

Dieetistopsport is een (sport)diëtistenpraktijk met vestigingen in de Zoetermeer en Leiden. Wij zijn gediplomeerde en gekwalificeerde diëtisten en sportdiëtisten.

Wanneer u een afspraak wilt maken met een diëtist of sportdiëtist van Dieetistopsport kunt dit telefonisch (06 – 40 04 79 87) of per email ([email protected]) doen.

Binnen Gezondheidscentrum Meerzicht wordt gestreefd naar een multidisciplinaire samenwerking. Dit om in de eerste lijn een optimale zorg voor de patiënt aan te bieden. De podotherapie in Gezondheidscentrum Meerzicht wordt verzorgd door RondOm Podotherapeuten.

Voor de geboorte wordt je kindje omgeven door de baarmoeder. Door ieder beweging die je maakt, wordt je kindje gewiegd, gemasseerd en bewogen, dit geeft geborgenheid en heeft een rustgevend effect.

Na de geboorte is alles anders en dat is wennen voor je baby! Ze zijn erg gevoelig voor aanraking, aandacht en rust. Aanraken is het eerste communicatiemiddel van een baby. Het speelt een belangrijke rol in de relatie tussen jou en jouw baby. Je leert elkaar zo beter begrijpen en je kan beter helpen wanneer er ongemakken zijn. Deze aspecten komen samen wanneer je jouw baby masseert.

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschaps-gerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.

Door je lichaam fit te houden, blijft er genoeg energie over voor de baby! Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

De training vindt plaats in kleine groepjes van ongeveer 6-8 deelneemsters en duurt 1 uur. De lessen bestaan uit warming-up, handhaving /verbetering van conditie, functionele spierversterking, trainen van stabiliteit en coördinatie, ademhalingstechnieken, aandacht voor bekkenbodem, ontspanning en cooling-down. De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

Onze praktijk is gelegen in het Gezondheidscentrum Meerzicht, dat zich direct naast het RandstadRail-station Meerzicht bevindt. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats tussen het gezondheidscentrum en het winkelcentrum Meerzicht.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

► Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Fysiotherapie  Meerzicht of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie  Meerzicht.

In de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed voor kinderen tot 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij een beperkt aantal (wettelijk vastgestelde) aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden ten laste gebracht (indien mogelijk) bij de aanvullende verzekering of komen voor uw eigen rekening.

In alle andere gevallen bent u voor vergoeding aangewezen op uw aanvullende verzekering. Iedere aanvullende verzekering kent zijn eigen dekking. Let daarom op uw verzekeringsvoorwaarden!

Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u na afloop van de behandeling af te rekenen aan onze balie. U kunt bij ons alleen pinnen.

Ma | 6.45 – 21.30 uur Di  | 7.30 – 21.00 uur Wo | 6.45 – 21.00 uur Do  | 7.30 – 20.00 uur Vr  | 6.45 – 18.00 uur Za  | 9.00 – 14.00 uur

Physiofinder.net kan niet garanderen dat bedrijven die in de directory staan, over de juiste opleiding of gezondheidscertificaten beschikken. De meeste bedrijven die in de gids voorkomen, zijn fysiotherapeuten, maar er komen ook andere soorten professionals voor, zoals osteopaten, massagetherapeuten, enz. We raden u aan om het gezondheids- en collegiale registratienummer op te vragen van het centrum waar u naartoe gaat om uw therapie uit te voeren.

Fysiotherapie Meerzicht: Meningen

4.8/5 (8 Meningen)
Anne H 1 year ago

Fantastische ervaring: Perfect geholpen aan mijn verdraaide knie! Fijne betrokkenheid en duidelijk transparant plan.

Ep Booneman 1 year ago

Positieve ervaring: Helaas heb ik maar een paar keer gebruik kunnen maken van de diensten van Theun die met pensioen is vertrokken. Heb het volste

Nikita Van den Heuvel 2 years ago

Fantastische ervaring: Onwijs goede plek. Ze doen alles voor de beste zorg voor hun patiënten. Ik heb nu ongeveer 3 maanden fysiotherapie gevolgd voor mijn gewrichten bij Anniek. En ze is een van de meest geweldige fysiotherapeute ooit. Ze gaat het gesprek aan met de kinderen en zorgt dat ze zich op hun gemak en veilig voelen. Als je ooit naar een fysiotherapeut moet is fysiotherapie Meerzicht zeker aan te raden!

Sandy Verbeek 2 years ago

Fantastische ervaring: Goede, professionele therapeuten, nette praktijk, goed bereikbaar. Veel specialismen in huis, dus voor elke klacht is er een juiste therapeut. Ik zou iedereen met klachten aanbevelen voor deze praktijk te kiezen.

Renate 2 years ago

Fantastische ervaring: Goede en professionele praktijk. De mensen die er werken zijn super vriendelijk. Ik was heel snel van mijn rugklachten af door een aantal uitstekende behandelingen.

Loladien Cairo 2 years ago

Positieve ervaring: Het is bijna twee weken geleden dat ik door me rug ben gegaan. Vandaag na een bezoek bin de fysiotherapeut V. Kon ik zonder pijn weer recht lopen. Ik ben zeer tevreden.

Raymond van Asperen 5 years ago

Fantastische ervaring: Altijd goed geholpen!

sirosewoudt 6 years ago

Fantastische ervaring: Zeer vriendelijk behandeld en uiterst kundig geholpen!

Laat uw mening over Fysiotherapie Meerzicht:

1 = slecht
5 = Uitstekend

Fysiotherapie Meerzicht verschijnt in de volgende vermeldingen:

Fysiotherapie Meerzicht verschijnt in de volgende vermeldingen:

Andere fysiotherapiecentra die u kunnen interesseren

Voeg uw fysiotherapiecentrum gratis toe aan onze raad van bestuur

Als u een Physio Clinic beheert en in onze gids wilt verschijnen, stuur ons dan de informatie van uw bedrijf en u kunt gratis verschijnen.

Voeg gratis uw fysiotherapiecentrum toe

Zoek een fysiotherapiecentrum

Vind de beste fysiotherapiecentra bij u in de buurt